Lead

Sep 25 13 10:40 PM

Tags : :

My nuwe Genealogiese boek getiteld "Die Verband tussen Genealogie en Suid-Afrikaanse Slagvelde" het die lig gesien op 16 September 2013.  

Hierdie boek is my tweede werk in die genealogiese reeks waarmee ek besig is sedert 1990.   

Wat hierdie boek uniek maak is die feit dat ek gepoog het om die geskiedenis en genealogie b y mekaar uit te bring.   Om dit te kon reg kry het ek 45 slagvelde tydens die Groot Trek, Eerste en Tweede Anglo Boereoorlog in 'n feitlike storie formaat geskryf.   Bekende figure van hierdie slagvelde is geidentifiseer en dan direk in die genealogiese register ingewerk.   Ek het bv +-95% van die burgers wat tydens die slag van Bloedrivier betrokke was ook in die register ingewerk.   

Die boek is egter meer as net hierdie konnektasie tussen geskiedenis en genealogie, maar elke persoon wat 'n direkte verbinding het met die Boere van die Oos-Kaap, Groot Trek, Eerste en Tweede Anglo Boereoorloee en die konsentrasiekampe sal groot waarde hieruit put.   Die kans is +-85% dat hierdie persone van hulle voorsate in die stamregister sal kan opspoor.  

Die boek is in drie opsies beskikbaar nl :

1.  Volledig gedrukte boek wat bestaan uit 3 Volumes, A4, sagteband met +-1500 bladsy dus +- 500        bladsye per volume.

2.  Die geskiedkundige gedeelte in druk, A4, sagteband met +-160 bladsye en 'n CD waarop die                volledige stamregister verskyn.

3.  Volledige boek in Elektroniese formaat.  

Belangstellendes kan die boek bestel deur my te e-pos by williebotes@mymtnmail.co.za
 


Click here to view the attachment